domingo, 23 de febrero de 2014

txokoleit cupcake, txokolate zurizko pepitakin! seixo.....ooooooso onak dauz cupcake honeik!!


Esango nike, inddako danetatik honeik diala nere cupcake faborituak, oso benetan esaten dotzuet....dauz onaaaaak!?! Etxian ittia gura bozue, hemen errezetia, Objetivo cupcak perfecto blogetik etarata! 

Diría yo, que estos cupcakes son mis favoritos de todos los hechos hasta ahora, os lo digo de verdad.....están taaaan  buenos!!! Si los queréis hacer en casa, aquí tenéis la receta, sacada del blog Objetivo, cupcake perfecto! 
-3 arrautza 
3 huevos 
120 gr azukar
120gr de azucar
115gr gurin 
115gr de mantequilla
150 gr urun 
 150 gr de harina
50 gr azukar bariko kakao hautsa
50gr de cacao en polvo sin azucar
Koilara txiki bat eta 1/2 haskarri kimiko (Royal) 
Una cucharadita y 1/2 de levadura quimica (Royal)
Banilla extratu koilara txiki bat
 Una cucharadita pequeña de extracto de vainilla
140gr esne gaingabetu 
 140gr de leche desnatada
130gr txokolate zurizko pepitak 
130gr de pepitas de chocolate blanco -Gurina eta azukarra nahastu, dana ondo integrau arte.

-Mezclar la mantequilla y el azucar, hasta que la masa sea homogenea.
-Banan banan arrautzak bota, ondo nahastu.
-Añadirle los huevos, de uno en uno hasta que se integren.
-Hazkarri kimikua, kakao hautsa eta uruna nahastu euran artian, tamizau eta aurreko masiari honen erdixa gehittu.
-Mezclar aparte, la levadura quimica, el cacao y la harina, y agregar la mitad de la mezcla a la anterior masa después de tamizarlas.
-Esnia eta vainilla nahastu eta masa osuari bota, berriz dana nahastu. 
-Verter la leche con el extracto de vainilla disuelta y volver a batir. 
-Urunan nahasketian beste erdixa bota masara azkengoz, eta poliki nahastu dana, homogenizau arte. 
-Incorporar el resto de la mezcla de la harina y mezclar hasta homogeneizar la masa. 
- Espatula batekin txokolate zurizko pepitak gehitu
- Añadimos las pepitas de chocolate blanco con la ayuda de una espatula. 
- Cupcakes-andako papeltxuak moldetan jarri eta masia euratan banatu.
-Colocar los papelitos de los cupcakes en el molde y repartir la masa entre ellas.
-Labera sartu eta 22/25 minutu euki, 180º tara. Labia ez erai denpora horren aurretik!
-Introducirlos al horno y dejarles 22/25 minutos a 180º.. No abrir el horno antes de ese tiempo!Benetan jugosuak urteten dia madalenak dia, eta gainetik nuttellan buttercream bat jarri ezkero.....pekatu mortala!!! Nuttellan errezetia gura bozue, Baking off erara, eskatu eta jarriku!! Mundiala dau! 

Son unos cupcakes que salen realmente jugosos, y si por encima le ponéis un buttercream de nutella ya....pecado mortal!!! Si queréis la receta del buttercream de nuttella a lo Baking off, pedidlo, que os lo ponemos!! Esta increíble! 

sábado, 15 de febrero de 2014

Every day is Valentine's day


Atzo  San Valentin eguna euki geben, enamorauan eguna. Izan be, San Valentin izan zana, santuaz gain, garaiko Romako enperadoriari kontra inaiz, enamarauta euzen parejak ezkondu zittuan abaria izan zan, enperadoriak jarrittako gaztiak, euran artian ez ezkonketako legiakin bat ez etorrelako. Wikipediak hori jarten dau bentzat! :) Leziño edarra Valentin honek emun dozkuna, maittasuna legian aurretik jarriaz!

Ayer se celebró el dia de San Valentin, el dia de los enamorados. Y esque el que fuera San Valentin, además de santo, fue un sacerdote que casaba a jóvenes enamorados, incumpliendo así la voluntad del emperador de su época, ya que parece que el emperador había prohibido el matrimonio entre jóvenes. Bueno, todo esto según Wikipedia! :) Gran lección la que nos da el tal Valentín, prevaleciendo el amor a las leyes! 


San Valentin, egun bateko eguna izan ez deixen, eta gure Ruperreri kaso inaiz, guk be urteko egun danetarako aplikaittia rekomendaittendu egun honen esanahia! Zaindu maite duzun hori!!!

Y para que San Valentín no sea un solo día, y haciendo caso a nuestro Ruper, nosotras también recomendamos aplicar el simbolismo de este día a todos los días del año! Zaindu maite duzun hori!! 

Eta zuek danokin egunero zelebraittia gurulako, datozen postatetan ekarrikun danan aurrerapen txikitxo bat hemen! Hau dana zor du bai!! :(  LAISTER BAKING OFFEN!!
 Y porque cada día lo queremos celebrar con todos vosotros, un mini adelanto de los proximos post! Todo esto os debemos si!! :( PRONTO EN BAKING OFF!! lunes, 27 de enero de 2014

Ilusiño espezialak


Tarta batzuk ilusiño espezialakin ittenttu. Hau horreittako bat izan zan. Tarta honetan homenajeautakuak etzeukan tartian barri. Baina  etzekixen bez, bere familixa dana juntau bihar zala beari zorionak opaketako, bere 90garren urtebetetzian. 

Algunas tartas las hacemos con una ilusión especial. Esta fue una de ellas . El homenajeado en esta tarta, no sabía de la existencia de la tarta. Pero, es que, tampoco sabía que toda su familia se juntaría para celebrar su 90 cumpleaños. 


Holako okasiño espezialerako tartan, ezin zan falta, homenajeaua identifikaitten dauen gauzak, izan be, zer dau hoberik, butakan jasarri eta periodikua irakurtia baino?

Para una ocasión tan especial, no podían faltar en la tarta, todo lo que lo identificaba, porque, qué hay mejor que sentarse en tu sillón a leer el periódico? Zuek zer identifikaitten zaue? Zelako tartia esperoko zebein zeuen islada izan biharko balitzake? 

Qué os identifica a vosotros? Cómo sería vuestra tarta si tuviera que ser el reflejo de lo que sois? domingo, 19 de enero de 2014

BODORRIO!!Hemen gauzelaaaa! Aspaldikoooos! Zuek be hortik zauzei?? Urte barrixa hasi du eta gu blogetik pasau be in barik! Facebooken euki dozue gure barri bentzat e? Abenduak 21ian Oñatiko plazan in zan Oñatiko artisau gaztian azokako argazkiak irakutzi gotzuein eta gabonak zorionketia be gura izan geben hor zauzein danori. Ta oin danok urtia hasi dula, eta martxia hartu xauela, hontxe bai, fan zan urtian prometiutako posta idaztera animau gara!!!

Ei, que estamos aqui! Cuanto tiempo!! Hay alguien ahí?? Ya hemos empezado en año nuevo, y nosotros sin pasarnos por el blog! Mediante facebook, pero, ya os hemos enseñado las fotos del mercado de jovenes artesanos de Oñati y también os quisimos felicitar la navidad a todos los que estas por ahí. Y ahora que ya estamos todos metidos en lleno en el nuevo año, y que le hemos cogido ya la marcha, ahora sí, os traemos el post que os prometimos en año pasado!!!


Badakigu oin eztala bodan epokia....udaraarte boda garaixa eztala hasten, baina, aurten ezkonketan dian, o ezkonketan zain asko, honezkero hasiko zinan bodako dana gertaketan. Inbitaziñua dala, edo jatetxeko menua aukeratu.......edo.......tartia zeinek in bihar dotzuein pentzau ;) Baking offek 2013an bi bodatarako bi tarta in geben, aber ze pentzaitten zatzuein! 

Ya sabemos que no es época de bodas.....que hasta el verano, no empieza la temporada alta, digamos. Pero, quien se casa este año ya empieza a organizarlo todo para su boda. Se empieza ya a definir las invitaciones, elegir el menu del restaurante....o....decidir quién hace la tarta de boda ;) En Baking off hicimos dos tartas el año pasado, a ver qué os parecen! Goiko hau Martxel eta Edurnendako in geben. Sorpresa edarra eruan ebein tartia ikusi ebeinian! Afai txiki bat in ebein lagunakin eta asko ez zianez, tarta nahiko txiki bat gertatu geben, zurixa kolore printzipala zala, lora morauakin konbinau geben.

La tarta de arriba la hicimos para Martxel y Edurne. Se llevamos una buena sorpresa cuando vieron la tarta! Hicieron una pequeña cena con amigos, y como no eran muchos, preparamos una tarta, sencilla, y no muy grande, en blanco con unas flores moradas. Bigarren tarta hau berriz Naiara eta Jorgendako in geben. Honeik boda tradizionalau bat in eben, eta muñeko eta guztiko tartia gura ebein! Bi pisotako tartia in geben, behekuan, Naiara eta Jorgen argazkiak jarri gittuan, nobixiak eskatuta, eta goiko pisua, fondantakin inddako ruffled tarta bat izan zan, zuri eta larrosian. 

Esta segunda tarta la hicimos para Naira y Jorge. Ellos hicieron una boda más tradiciones, y querían una tarta con muñecos incluidos! Preparamos una tarta de dos pisos. En el piso de abajo incorporamos unas fotos de la parece, por petición de la novia, y el piso de arriba era una tarta ruffled de fondant en blanco y rosa.


Tarta honeittaiz gain, beste boda baten be in geben beste lantxo bat. Candy bar, edo karamelozko buffet-txo bat gertatu geben.
Hemen bertako argazki batzun muestratxo bat.

A parte de las tartas, también hicimos otro trabajito en otra boda. Preparamos un candy bar, o una especia de buffet de golosinas. Os mostramos algunas fotos del resultado.  Hiru boda, hiru estilo, hiru lan. Ze pentzaitten zatzue?? Zuek be gertaketan zabitzain boda hortarako idearik hartu dozue?? 

Tres bodas, tres estilos, tres trabajos. Qué os parecen? Habéis cogido alguna idea para esa boda que estáis organizando?? domingo, 10 de noviembre de 2013

BBC eta ekiporako fitxaje barrixa!!


 BBC, ezgabitz erresuma batuko telebista katai ezagunaatik, hori emun arren, " bodas bautizos y comuniones"-eatik gabitz! garai baten oso entzuna zan esaldi hau, batezbe musika taldian deskripziñotan ezta? Eta derrepente konturatu gara, geu be holaxe ibili gaiela azkenaldixan! boda, bautizo eta komunixotarako dultzetxuak gertaketan! 

Cuando decimos BBC, no nos referimos a la conocida cadena de television britanica, aunque lo parezca....nos referimos a bodas, bautizos y comuniones! Esta frase fue muy oída hace tiempo, sobre todo al referirse a algún grupo de música, no?Pues es que nos hemos dado cuenta, de que ultimamente, nos hemos dedicado bastante a esto de preparar dulces para bodas bautizos y comuniones!

Jaunartzeko tartatxo batzuk irakutzi gotzuein beste post  honetan, ta gaurkuan Ekainen bautizorako in gittuan galletak ekartenttu. Banilla eta urran galletak dia eta gainian bautizo honetarako diseñautako grafiko batzuk jarri gittuan, azukarrezko papelakin. 

Hace tiempo, ya os enseñamos algunas tartas que hicimos de comunión en este post de aquí y hoy os traemos estas galletas que hicimos para el bautizo de Ekain. Preparamos unas galletas de vainilla y avellana, y los decoramos con unas impresiones en papel de azucar. 
Azukarrezko papela bai!!! Fitxaje barrixa inddu Baking offeko eta jateko tintian inpresoria inkorporau du ekipora!! Galleta eta tartatan, ordenadorian inddako edozein diseño edo argazki jarri gike oin, emozionauta gauz!!! :) 

Datorren post-ian bodak tokaitten dia!!!
Siii!Papel de azucar!! y es que tenemos nuevo fichaje en Baking off, y hemos incorporado al equipo una impresora de tinta comestible!! Ahora podemos decorar nuestras tartas y galletas con diseños hechos a ordenador o fotos, estamos emocionadísimas!! :) 
En el proximo post, nos tocan bodas!!!

domingo, 27 de octubre de 2013

UDAZKEN KOLORETAN


Azkenaldixan gutxi pasaitten gabitz blogetik!!!! aiii....eske eske......zuek be okupauta ibili zai ezta?? udia, lanera eta eskolara bueltia, jaixak.....Baina oin udazkenian gauzela eta ordua be aldatu dala, normalidadian sartu gaiela esan biharku, eta gu be normalidadiakin batera martxan jarriko gara!

Ultimamente no nos hemos pasado mucho por el blog!!!! aiii...si es que.....vosotros también habéis estado ocupados verdad? entre el verano, la vuelta al cole, las fiestas....Pero ahora que ya hemos entrado en el otoño y han cambiado la hora, parece que la normalidad también ha vuelto, así que nos pondremos en marcha!! 

Ez pentzau ez dakunik irakustekorik e??! tarta piiiilia daku zorretan!!! Aber poliki poliki publikaitten faten gaien, akumulaitten daku ta!!  Gaurko hay Margari Urkian 90 urtiak zelebraitteko in geben, Baking offetik  eta denpora dexente pasau dan arren bere urte egunetik, zorionak Margarintzako! Pintzelakin fondantian pinttaitteko teknikiakin estrenau ginak tarta honekin. Tarta alegre alegria, udaako koloriakin ondiok, halakotxe emakuma batendako! 

No penseis que no tenemos material para enseñar e?! os debemos un montonazo de tartas!!! A ver si poco a poco os los vamos enseñando, que se nos van acumulando!! La tarta que os traemos hoy la hicimos para celebrar el 90 cumpleaños de Margari Urkia, y aunque haya pasado bastante tiempo de su cumpleaños, no queremos dejar de felicitarla! Zorionak Margari! Con esta tarta nos estrenamos en la técnica de la pintura con pincel en fondant. Una tarta alegre, de colores aun veraniegos, para una mujer alegre!Oin normalidadera bueltau gaiela, segiran gauz atzera hemen, inttun enkargu danan presentaziñuakin!! oso laister arte!!

Ahora que hemos vuelto a la normalidad, volvemos en seguida con el blog e?! Para presentar todos los encargos que tenemos pendientes! hasta prontito!! 

martes, 6 de agosto de 2013

Urtetxo bat!! bueno, oin hilabete bai, baina...urtetxo bat!!!


Aiiiii! eztakula barkamenik!!! zenbat denpora goiaz zueri kasorik in barik!??! Ai ama! Eta gainera, blogak  urtetxo bat in ddau ausentzia honen bittartian!! Urte goxo goxo bat, akordau be in barik pasau dana!!! 

Pero, pero, pero!!! no tenemos perdón!! cuanto tiempo llevamos sin haceros caso??! y es que, encima, durante la ausencia, resulta que el blog ha cumplido un añito!! Un año muy dulce que ha pasado casi sin darnos cuenta!!!

Baina ez pentzau  denpora honetan geldi egon gaienik e?! Esan like blogerako lanian ibili gaiela, tarta pilla bat inddu eta! Fango gara postez post tartatxuak irakusten! Momentuz, Helenek 5 urte bete ebenian in gotzan tartatxo honekin gatoz!

Pero no os creáis que hemos estado paradas este tiempo e?! Se puede decir que hemos estado trabajando para el blog, porque hemos hecho un montón de tarta! Ya os las iremos presentando post por post! De momento, traemos esta que le hicimos a Helene pasa su quinto cumple!Helenek bere eguna zelebrau eben mouan guk be zuekin urtetxo hau zelebraittia guru! Bale, berandutxo gabitz baina, "nunca es tarde si la dicha es buena", ez?? Zelebrau eta eskertu in bihar du zuek blogetik pasaittia, hor egotia eta blogian jarteko tarta ta cupcake-ak eskaketia! Zuek barik, etzan blogik egongo! ESKERRIKASKO!!!!

Y así como Helene celebró su cumple, nosotros también queremos celebrar el cumpleblog! vale, vamos un poco tarde, pero, nunca es tarde si la dicha es buena, no?? Pues eso, que lo queremos celebrar y agradecer a todos vosotros que os paséis por el blog, que estéis ahí, y que nos deis ideas y nos pidáis estas tarta y cupcakes que vamos publicando! Sin vosotros no habría blog! GRACIAS!!!!
Ta eskerketako, zozketatxo bat ondo mereziuta dakotzueila pentzau du.  Hiru paso samur jarraittu bakarrik in bihar da, eta irabazi ezkero, zeuek elegiutako blogian publikautako tarta bat aukeratu eta eruan zikei!! Honeitxek dia jarraittu biharreko pausuak: 
 Y por que vosotros lo valéis, hemos creido que os merecéis un pequeño sorteo. Solo tenéis que seguir estos tres sencillos pasos de aquí abajo. Quien gane, le enviaremos una tarta que elija para cuando quiera! Estos son los pasos a seguir:

 - Baking offeko facebookeko orrixan atsegin dut in https://www.facebook.com/Bakingoff
- Seguirnos en nuestra página de facebook https://www.facebook.com/Bakingoff

 - Facebooken publikautako zozketako argazkian komentaixo bat itxi.
 -Dejar un comentario en la foto del sorteo publicado en facebook.

 -Blogeko post honetan beste komentaixo bat itxi
-Dejar otro comentario en este post del blog.

Ta kitto!! Irabazliari beorrendako, o gura dauenandako tartatxo bat ingo xau, gura dauen sabore eta kolorekua!!! Zozketa datorren igandian, abuztuak 11, gabeko 00.00tan bukatuko da. 
Ta honekin berriz eskerrak emutia bakarrik geaketan xaku! Hurrengo posterarte!! (prometitten du, ez hainbeste tardaittia urrengua allaitten!) 
Y ya está! al ganador o ganadora, le haremos una tarta para quien quiera, del sabor, color o forma que quiera!!! El sorteo acabará el domingo que viene, día 11 de agosto, a las 00.00 h. 
Y con esto solo nos queda volver a daros las gracias!! Hasta el post que viene!! (prometemos no tardar tanto en que llegue!) 


lunes, 24 de junio de 2013

SAN JUAN SUTARA TXAR DANA!


Atzo San Juan suek auzo eta plaza pilla bat argiztatu ebein, tradiziñuairi jarraittuz, urteko txar dana sutan erre eta dakun onenakin aurrera jarraiketako. 

Ayer las hogeras de San Juan, iluminaron barrios y plazas, para que, siguiendo la tradición, quemáramos todo lo malo del año y siguieamos con lo mejor. 
 Lanian tope zauzela, ba sutara! Laister oporrak datoz eta! 
Esaminak akabo dozula,  apunte danak sutara! Hile gogortxuak euki dozula? ba dana sutara! hemendik aurrera sutan erretako rekuerduak baztertu eta barrixak eraikitteko ordua da ta! 40 urte  betetia tokau zatzula aurten, ba sutara "la depre de los cuarenta"! Azken honetan be Baking offek zerikusitxua euki gura izan eben argazkittako tarta honekin Aitziberrek 40 urte in ebenian! 

Que vas a tope en el trabajo, pues a la hoguera! que las vacaciones están a la vuelta de la esquina! Que ya has acabado los exameles, a la hoguera con los apuntes! Que has tenido meses duros? pues los meses a la hoguera! Para apartar los malos recuerdos y construirlos nuevos! 

40 urte  betetia tokau zatzula aurten, ba sutara "la crisis de los cuarenta"! Azken honetan be Baking offek zerikusitxua euki gura izan eben argazkittako tarta honekin Aitziberrek 40 urte in ebenian!
Gora etorkizuna eta pasautakuak.....sutara!!! 

Que este año te ha tocado cumplir los 40? Pues a la hoguera la crisis de los 40! Y de esto ultimo, también quisimos ser parte con la tarta de las fotos del post, cuando Aitziber cumplió sus 40! 
A por el futuro, y todo lo pasado......a la hoguera!!!

domingo, 9 de junio de 2013

Euskal herrira Ice Age-a heldu ete dan....Blogian intento asko jo du ia udaberrixa inbokaitteko....baina egualdixak eztako guri kaso itteko asmo haundirik, eta pentzaitten gauz Euskal Herrira atzera glaziazio garaixa etorten ete dabilien o...!!! 

Desde el blog, hemos intentado ya varias veces invocar a la primavera.....pero parece que el tiempo no tiene ninguna intención de hacernos caso, y estamos empezando a pensar que puede que una nueva época de glaciación esté viniendo a Euskal Herria...!Gu momentuz Ice Age pelikulako pentzonajiakin geaketan gara, Maider zorionketako Baking offera gerturatu zian eta, urrengo Ice Age Euskal Herrianeko protagonistak ez bihurketako esperantziakin! :) 

De momento nosotros nos quedamos con los personajes de la pelicula Ice Age, que se acercaron a Baking off para felicitar a Maider, con la esperanza de no convertirnos en los protagonistas de Ice Age en Euskal Herria! :) 


Glaziaziñua allaittekotan, dultzetakua izan dixen!! 

Si llega la glaciación, que sea de las dulces, como esta tarta!! 


viernes, 31 de mayo de 2013

JAUNARTZIAK JOAN JAUNARTZIAK ETORRI


91.04.28 Nere komunixorako in neben tarjeta bakoitzian eskuz idatzi neben fetxa hori eta bizi danerako buruan geatu xaten......baina fetxa horretatik harrigarrixena,  ordutik 22 urte pasau dila ia da!!! 22 urte! ai ama!Eta eske, aspaldi zan, egixa da, gauza asko pasau dia ordutik....baina 22 urte?? benetan???

La fecha de 28 de abril de 1991 se ha quedado en mi cabeza, incrustada en alguna esquina para toda mi vida,  y es que fue la fecha que tuve que poner a mano en cada tarjeta de comunión que repartí. Pero lo más sorprendente de esa fecha es que.....ya han pasado 22 años desde entonces! 22!! Y es que, la verdad es que fue hace mucho, han pasado muchas cosas desde entonces.....pero 22 años?? en serio???Izan be urtiak eztia alperrik pasaitten, eta 91ako egun horretan, ni eta nere edadeko askok in ebein mouan, aurten, 2013an ( 1991tik 22 urtetara :[ ) Izar eta Oierrek in ddaue jaunartzia. 

Y es que los años no pasan sin que te des cuenta, y así como el día ese de 1991 hicimos algunos quintos míos y yo,  este año, en el 2013 (22 años después de 1991:[ ) les ha tocado el turno a Izar y Oier.Ospaketako Baking offen banilla eta txokolatezko tartatxo bat in geben Oierrendako eta almendrazko bizkotxo eta masustazko suitzar merengiaz inddako beste bat Izarrendako.

Para celebrarlo, en Baking off preparamos una tartita de vainilla y chocolate para Oier y otra de bizcocho de almendras y merengue suizo de frambuesas para Izar.
  Ni botoi bateri emundakuan komunixoko kantuak kantaitten hasten zan muñeka bat erregalau noztaila akordaitten naiz egun horretan, eta printzesa bat mouan sentitten nitzala soinekuakin, eta egun danian ez nebela kendu:), ze rekuerdo dakotzue zuek, zeuen jaunartze egunekuak?

Los recuerdos que tengo yo de mi día de comunión son de una muñeca que cantaba alguna canción de comunión cuando le daba a un botón, y que me sentía como una princesa con el vestido de comunión, y no hubo manera de convencerme para que me lo quitase, en todo el día :) cuales son vuestros recuerdos de ese día?